Achilles-Reek verhoogt per 1 januari 2018 de prijs van een aantal artikelen die worden verkocht in haar clubhuis.

29 december 2017

In de afgelopen periode is de inkoopprijs van een groot aantal artikelen die worden verkocht in het clubhuis (sterk) gestegen. Oorzaken voor deze stijging zijn o.a. hogere grondstofprijzen en accijnsverhogingen. Door de hogere inkoopprijzen komen de inkomsten van de vereniging dusdanig onder druk te staan dat verhoging van de prijs van een aantal artikelen onvermijdelijk is geworden en daarom ook per 1 januari 2018 zal worden doorgevoerd.