Sportiviteitbeleid

Sportiviteitbeleid & verwachtingen leiders 

Als voetbalvereniging vinden wij het belangrijk dat er op vriendschappelijke en sportieve wijze en met respect voor elkaar een plezierig potje voetbal kan worden gespeeld. Leiders, begeleiders en coaches, spelen hierin een belangrijke rol. Het verzoek is daarom om onderstaande richtlijnen goed door te lezen en iedereen die deze richtlijnen niet naleeft hierop aan te spreken.

 

Algemene verantwoordelijkheden:

 • Stel duidelijke regels op met betrekking tot op tijd aanwezig zijn en afmelden voor trainingen en wedstrijden.
 • Opstellen en communiceren van een telefoonboom en rij-schema voor uitwedstrijden (en eventueel een wasschema).
 • Activiteiten waarbij openstelling en/of kantinepersoneel gewenst is, dienen tenminste 3 weken van tevoren bekend te zijn en bij Harm Hendriks of Frank Nelissen te worden aangevraagd.
 • De leider heeft een voorbeeldfunctie voor het team. Coach en corrigeer positief. Heb respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Wangedrag (Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernielingen, diefstal, geweld op het veld e.d.) wordt niet geaccepteerd en dient ten alle tijden direct te worden gemeld bij Titus Engbers of Rob van der Wijst. Sancties zullen door het bestuur worden opgelegd.
 • Organiseren van uitstapjes en attenties bij ziekte, huwelijk, geboorte, feestavond of uitstapje, e.d. (bijv. via een spaarregeling per wedstrijd)

 

Richtlijnen trainingen

 • Het gebruik van wedstrijdvelden voor trainingen is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur.
 • De leiders/trainers zijn verantwoordelijk voor het veegschoon maken van het gebruikte kleedlokaal, het uitschakelen van de terreinverlichting, het afsluiten van het kleedlokaal en het ballen- c.q.materiaalruimte. Bij vragen over het gebruik hiervan kan men contact opnemen met Harm Hendriks.
 • Bij gebruik van doeltjes na afloop van de training/wedstrijd deze terug zetten op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Trainers zijn verantwoordelijk voor hun groep en dienen erop toe te zien dat kleedruimten zijn afgesloten tijdens de trainingen.
 • Het gebruik van het hoofdveld voor trainingen is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur.
 • Zoek geraakte ballen moeten na afloop van de training worden gezocht.
 • Trainen mag alleen met de daarvoor bestemde ballen. Dit is aangegeven op de ballenkasten.

 

Richtlijnen wedstrijden

 • Verantwoordelijkheid t.a.v. tenue (controle op volledigheid, ophalen tenue, bij de jeugd zorgen dat het gebruikte tenue op het wasadres wordt bezorgd).
 • Bij tekort aan spelers in een elftal, wordt op donderdagavond met Rik Janssen afgesproken of, en welke speler(s) uit een ander elftal beschikbaar is/zijn. Betrokken speler(s) wordt/worden door de elftalbegeleider van het eigen team benaderd.
 • Verantwoordelijkheid voor het volledig en correct invullen van het digitale wedstrijdformulier.
 • Alleen spelers met een geldige KNVB spelerspas mogen deelnemen aan een competitiewedstrijd.
 • Voor de wedstrijd geven de beide teams elkaar een hand. Na afloop worden de scheidsrechter en grensrechters bedankt voor de leiding.
 • Op wedstrijddagen zorgt het team dat als laatste van een speelveld gebruik maakt, dat na afloop van de wedstrijd de doelnetbeugels omhoog gehangen worden, kleine doeltjes worden teruggezet op de daarvoor bestemde plaatsen en dat de hoekvlaggen worden opgeborgen in de materiaalruimte.
 • Bij thuiswedstrijden ben je de gastheer/vrouw voor de leiding van de tegenstander. Vang deze op en biedt ze iets te drinken aan.
 • Vriendschappelijke wedstrijden kunnen worden aangevraagd bij of in overleg worden gepland met m.b.t. senioren-wedstrijden: Rik Janssen, m.b.t. jeugd-wedstrijden: Marco Vissers. De aanvraag hiervoor dient ruim vooraf binnen te zijn.
 • Het verplaatsen van datum of tijdstip van wedstrijden dient, conform de regels van de KNVB, minimaal 2 weken van te voren te worden aangevraagd, voor de senioren bij Rik Janssen, voor de jeugd bij Marco Vissers. De aanvraag is geen garantie dat de wedstrijd daadwerkelijk verplaatst kan worden.

Voor vragen/verzoeken/ideeën kan contact worden opgenomen met de Technische Commissie. 

 

 

Sportiviteitbeleid & verwachtingen Ouders jeugdleden 

Als voetbalvereniging vinden wij het belangrijk dat er op vriendschappelijke en sportieve wijze en met respect voor elkaar een plezierig potje voetbal kan worden gespeeld. Ouders en toeschouwers, spelen hierin een belangrijke rol. Het verzoek is daarom om onderstaande richtlijnen goed door te lezen en iedereen die deze richtlijnen niet naleeft hierop aan te spreken.

 

Richtlijnen ouders en toeschouwers Achilles Reek

 • Moedig het kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Laat het coachen van het team over aan trainers en begeleiders.
 • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. Leer het kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers binnen de vereniging. Accepteer de beslissingen die de leiders en scheidsrechters maken. Zij besteden hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • Pesten, verbaal en non-verbaal geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, vernielingen, diefstal, geweld op het veld e.d. worden niet geaccepteerd en leiden direct tot sancties. Er wordt contact opgenomen met de betreffende ouders.
 • Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
 • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Achilles is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van waardevolle spullen. Probeer deze zoveel mogelijk thuis te laten.
 • Maak uw kinderen erop attent alle kleding/spullen na het douchen mee naar huis te nemen. Tip: zet initialen van het kind in de labels van de kleding.
   

Regels Achilles Reek

 • Zorg dat het kind op tijd aanwezig is.
 • Afmelden (voor de zaterdag wedstrijd) altijd voor donderdag 20.00 uur.
 • Het vervoer voor uitwedstrijden wordt door de elftalbegeleider georganiseerd.
 • Het is de voorkeur van Achilles dat er gedoucht wordt na de wedstrijd/trainingen.
 • Wij hanteren een rook-, drugs en alcoholverbod voor alle jeugdleden.
 • Op het moment dat het sportpark gesloten is, is het verboden hiervan gebruik te maken. 

Mocht men vragen hebben waarmee men niet bij de leider(ster) van het team terecht kan, neem dan contact op met Titus Engbers 06-23396337

 

 

Sportiviteitbeleid & verwachtingen Seniorenleden 

Als voetbalvereniging vinden wij het belangrijk dat er op vriendschappelijke en sportieve wijze en met respect voor elkaar een plezierig potje voetbal kan worden gespeeld. Seniorenleden spelen hier een belangrijke rol in. Het verzoek is om onderstaande richtlijnen door te lezen en elkaar erop aan te spreken indien deze niet worden nageleefd.

 

Richtlijnen seniorenleden Achilles Reek:

 • Men is op tijd aanwezig. Afmelden voor de wedstrijd van zondag doe gebeurt bij de leider voor vrijdag 20.00 uur.
 • Men is zuinig op de spullen van de vereniging. Kleedkamers worden altijd schoon achter gelaten.
 • Men gedraagt zich bij uitwedstrijden als gast en bij thuiswedstrijden als gastheer.
 • Pesten, verbaal en non-verbaal geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, vernielingen, diefstal, geweld op het veld e.d. worden niet geaccepteerd en leiden direct tot sancties.
 • Accepteer de beslissingen van de leiding en het gezag van de scheidsrechter. Zij staan voor de seniorenleden hun plezier op het veld.
 • Er wordt geen glas- aardewerk, en alcohol mee naar het veld genomen. Gaat men op het terras zitten, dan is dat geen probleem. Breng het dan zelf even het glas een aardewerk terug naar de bar en/of keuken.
 • Elk team heeft een contactpersoon voor de kantinecommissie. Hij of zij maakt een schema voor de kantinediensten. Kom deze afspraken na.
 • Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en overige.
 • Op het moment dat het sportpark gesloten is, is het verboden hiervan gebruik te maken.
 • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Wijzigingen in adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden tijdig doorgegeven aan onze secretaris, Tonny vd Broek.

 

Voor vragen/verzoeken/ideeën kan contact worden opgenomen met de Technische Commissie.

 

Technische Commissie, Achilles Reek

Titus Engbers

Marco Vissers

Rob van der Wijst

Actueel weerbericht

 

booked.net

Websponsoren

Reek