Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Iedere vereniging in Nederland dient een vertrouwenscontactpersoon te hebben om het gemakkelijker te maken grensoverschrijdend gedrag binnen een vereniging bespreekbaar te maken en tegen te gaan. De vertrouwenscontactpersoon is hèt aanspreekpunt als iemand ongewenst gedrag ervaart binnen een vereniging.

 

De vertrouwenscontactpersoon is verbonden met de vereniging door zijn functie maar is verder helemaal neutraal en kiest dus geen partij. Omdat Reek niet zo groot is en er veel vertrouwenscontactpersonen nodig zijn als iedere vereniging zelf een vertrouwenscontactpersoon aan moet stellen is de keus gemaakt om voor alle verenigingen samen 4 mensen in Reek aan te stellen.

 

Voorbeelden van ongewenst gedrag waarvoor je een VCP kunt raadplegen?

 • Pesten
 • Seksuele intimidatie
 • Agressie/geweld
 • Discriminatie
 • Diefstal
 • Machtsmisbruik
 • Intimidatie

 

Iedereen die betrokken is bij de vereniging mag de VCP aanspreken:

 • Leden
 • Ouders
 • Vrijwilligers
 • Bestuursleden
 • Verwachtingen

 

Wat mag je verwachten van de VCP?

 • De VCP biedt een luisterend oor
 • De VCP geeft ondersteuning en voorlichting.
 • Ruimte om emoties te uiten
 • De VCP bespreekt mogelijkheden zodat je een passende keus kunt maken hoe verder te gaan in het oplossen van je probleem.
 • De VCP kan voorlichting geven over en je doorverwijzen naar specifieke hulpverlenende instanties.
 • Je mag ook alleen je hart luchten.
 • De VCP kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van een vereniging als het gaat om preventieve maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
 • We zullen in principe je verhaal vertrouwelijk behandelen.

 

Wat kun je niet verwachten van de VCP?

 • In principe worden hulpvragen vertrouwelijk behandeld maar als er sprake is van strafbare feiten of de vertrouwenscontactpersoon komt in gewetensnood bij geheimhouding kan hij/zij geen geheimhouding garanderen.
 • De VCP neemt je probleem niet over en lost het niet voor je op maar staat naast je en bespreekt welke mogelijke oplossingen er zouden zijn zodat je een passende keuze kunt maken en kan je ondersteunen in het traject naar probleemoplossing.
 • De VCP doet dus zelf geen onderzoek naar waarheidsvinding.
 • De VCP is geen (professionele) hulpverlener en bij acute (psychische) nood is het beter professionele hulpverleners in te schakelen bijvoorbeeld de huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost.

De vier vertrouwenscontactpersonen voor Reek zijn:

 

Anton van Boxtel 

06-55342446

Elly Hendriks 

06-29420173

Bert de Bruin 

06-50253619

Jantine Albers 

06-10180284

Actueel weerbericht

 

booked.net

Websponsoren

Theo Willems
Reek